دوره گلدوزی مقدماتی


دوره آموزش گلدوزی یک

شامل آموزش پایه گلدوزی با دست 

بعد از واریز مبلغ کلاس ،تصویر فیش را به تلگرام تلفن پبج ارسال کنید.

  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن الزامی است را بنویسید. شماره تلفن الزامی است را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آیدی تلگرام الزامی است را بنویسید. آیدی تلگرام الزامی است را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. آیدی تلگرام الزامی است را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...