هنر گلدوزی با دست.

برای دانستن تاریخچه گلدوزی در ایران می توان به موزه ها سر زد تا قدیمی‌ترین نمونه‌های گلدوزی‌شدهٔ ایرانی را که متعلق به دوره سلجوقی است ببینیم.

گلدوزی در واقع هنر دوختن گلهای زیبا روی پارچه بوده.اما با گذر زمان کلدوزی به دو شیوه انجام شده:

اولین روش گلدوزی ماشینی و کامپیوتری است که در این روش بوسیله دستگاه طرحهای آماده زده میشه که قطعا ظرافت کار با دست را ندارند.

روش دوم گلدوزی با دست است که در این روش امکان ایجاد دوختهای سه بعدی هم وجود دارد که  همین قابلیت این هنر را انقدر محبوب کرده است.